OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

OTWARCIE PPP W LEWINIE BRZESKIMUroczystość otwarcia PPP w Lewinie Brzeskim uświetnili swoją obecnością Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, jego zastępca Dariusz Struski (pierwszy z prawej). Ponadto od lewej: kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży Celina Szymik, pośrednik pracy PPP Lewin Brzeski Agnieszka Panufnik, wojewódzki koordynator projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” Aneta Dziura oraz Wojewódzki Komendant OHP Józefa Ziemnik.

 

10 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie Punktu Pośrednictwa Pracy w Lewinie Brzeskim.

To już szósta placówka tego typu w województwie opolskim, która jest efektem realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Siedziba PPP mieści się przy ulicy Konopnickiej 3 w budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wojewódzki Komendant OHP Józefa Ziemnik oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.

Wśród osób zaproszonych gości znaleźli się m. in.: zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, prezes Zarządu Mienia Komunalnego Paweł Chojnacki, Jadwiga Murgrabia z PUP w Brzegu, dyrektor Gimnazjum w Łosiowie Jadwiga Fornal, radny powiatu brzeskiego Andrzej Kostrzewa, członkowie Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na czele z przewodniczącym Waldemarem Włodkiem, dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim Renata Pietruńko, kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Warchał-Lenartowicz oraz pracownicy tej placówki.

Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni zwiedzili biuro oraz salę wykładową PPP, po czym głos zabrali Wojewódzki Komendant OHP, Burmistrz Lewina Brzeskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Lewina Brzeskiego. Założenia projektu przedstawiła zebranym kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży Celina Szymik. Podczas odbywającej się na zakończenie spotkania dyskusji, przybyli wyrazili zainteresowanie działalnością Ochotniczych Hufców pracy, a także mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami i rozwiać wątpliwości dotyczące nowo otwartej jednostki, wyrażając chęć i potrzebę nawiązania ścisłej współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy.


Założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” przedstawiła kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Młodzieży Celina Szymik.

 


 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012