OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

MCK W BRZESKUKomendant Małopolskiej WK OHP Józef Gawron i Wicestarosta Brzeska Stanisław Pacura (z prawej) w chwilę po przecięciu wstęgi.

 

W Brzesku w woj. małopolskim otwarto 16 października Młodzieżowe Centrum Kariery.

W uroczystości połączonej z  „Dniem Poradnictwa Zawodowego” wzięli udział: poseł Edward Czesak, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Józef Gawron, Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg i Wicestarosta Stanisław Pacura, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku Janina Motak, Przewodniczący Komisji Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzesku Wiesław Kozłowski, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Anna Szczepaniec, inspektor ds. kształcenia zawodowego, promocji szkół i placówek Józef Postawa, a także wszyscy dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i  placówek opiekuńczo-wychowawczych z Brzeska i okolic oraz pedagodzy z tych instytucji. Uroczystości otwarcia MCK towarzyszyli również dziennikarze z lokalnych mediów: Radia RDN i „Gazety Krakowskiej”.

Otwarciu MCK towarzyszyły przedsięwzięcia promujące działalność OHP: seminaria dla uczestników i pedagogów, nauczycieli i wychowawców, pod hasłem: „Edukacja dla rynku pracy” oraz warsztaty dla młodzieży z powiatu brzeskiego prowadzone przez specjalistów z Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pn. „Przedsiębiorczość bez tajemnic” oraz doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie pn. „Dokumenty Europass jako narzędzie ułatwiające zdobywanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego”.

 

Powitanie gości przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Józefa Gawrona.

 

Od 2003 roku funkcjonuje w Brzesku Filia Młodzieżowego Biura Pracy i Klub Pracy.  Nowo utworzone MCK będzie pełnić funkcję placówki otwartej dla młodzieży, która chce skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i zasobów informacji zawodowej oraz  profesjonalnej pomocy w zakresie kształtowania własnych losów zawodowych. Ścisła współpraca MBP, KP i MCK z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego reagowania na kwestie związane z potrzebami młodzieży.

MCK w Brzesku został wyposażony zgodnie z obowiązującymi standardami w nowoczesny sprzęt multimedialny i bogate zaplecze metodyczno-informacyjne z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego. Jego siedziba mieści się przy obiektach Schroniska Młodzieżowego, przy ulicy Piastowskiej 2.

 

Wystąpienie Posła Edwarda Czesaka.
 

Od lewej: dyrektor CEiPM w Tarnowie Adam Potempa, Starosta Brzeski Ryszard Ożóg i Wicestarosta Stanisław Pacura.

 


Doradcy zawodowi Monika Gospodarek-Strojny (z lewej) i Elżbieta Wojnowicz z SzOK w Brzesku prowadzą seminarium.

 

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012