OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA OHP


Poseł na Sejm RP Rajmund Miller przyjmuje z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP Józefy Ziemnik zaproszenie do Rady Programowej OHP.

 

12 lutego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Brzegu (Opolska WK) odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP.

Wzięli w nim udział m. in. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol, Wojewódzki Komendant Opolskiej WK OHP Józefa Ziemnik, Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Waldemar Zadka, posłowie Janina Okrągły i Rajmund Miller, a także zastępca Burmistrza Miasta Brzegu Stanisław Kowalczyk oraz Naczelnik Wydziału Oświaty w Brzegu Michał Siek.

Podczas obrad uczestnicy zapoznali się z działalnością Środowiskowego Hufca Pracy w Brzegu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie organizacji kształcenia i wychowania. Najważniejszym punktem posiedzenia był brak bazy lokalowej dla Środowiskowego Hufca Pracy w Brzegu. Sytuacja ta wynika z faktu, że organ prowadzący tj. Starostwo Powiatowe w Brzegu podjęło uchwałę o likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu z dniem 31 sierpnia br. Członkowie Rady oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych zadeklarowali pomoc merytoryczną podczas podejmowanych działań związanych z zapewnieniem miejsca obecnym uczestnikom ŚHP w celu kontynuowania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Deklaracja pomocy wszystkich  uczestników spotkania stworzyła korzystny klimat do realizacji działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.


Specjalista ds. kształcenia i wychowania OWK OHP Ewa Zajączkowska podczas prezentacji wyników kształcenia.


 

Radzie Programowej przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol.

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012