OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

Praca sezonowaZatrudnienie sezonowe nie jest limitowane. Uzależnione jest natomiast od stopnia zapotrzebowania na polskich pracowników zgłaszanych przez pracodawców w poszczególnych krajach. W przypadku zatrudnienia sezonowego umowy nie określają formalnych wymogów kwalifikacyjnych. Najczęściej jednak pracodawcy preferują osoby w wieku nieprzekraczającym 35 lat, sprawne fizycznie, mające elementarną znajomość języka obcego. Wymogi są zależne do konkretnych ofert pracy i oczekiwań pracodawców.


Procedury

1. Zagraniczny partner na podstawie umowy bilateralnej o zatrudnieniu przesyła (faksem) do Komendy Głównej OHP – do Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej ofertę pracy za granicą.

2. Biuro tłumaczy oraz prowadzi bazę danych ofert pracy zawierającą podstawowe informacje nt. pracy – m.in. branżę, wymagane kwalifikacje, wynagrodzenie, czas zatrudnienia.

3. Biuro Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej przesyła konkretną ofertę pracy do wybranej Wojewódzkiej Komendy lub bezpośrednio do wybranego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

4. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży prowadzi rekrutację kandydatów do pracy. Osoby zainteresowane podjęciem pracą za granicą zgłaszają się do Centrum, które prowadzi bazę danych kandydatów. Na podstawie bazy danych kandydatów oraz bieżących zgłoszeń CEPiM dokonuje wyboru kandydatów spełniających wymagania określone w konkretnej ofercie pracy.

5. Wybrani kandydaci, w liczbie dwóch osób na jedno stanowisko pracy, wypełniają właściwe dla danego kraju formularze. CEiPM przesyła wypełnione formularze faksem do Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP.

6. Biuro sprawdza otrzymane formularze kandydatów i przesyła do partnera zagranicznego.

7. Do Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej wpływa (faksem lub pocztą) od zagranicznego partnera umowa o pracę dla konkretnego, wybranego kandydata.

8. Ww. umowę Biuro odsyła do właściwego CEiPM, które zobowiązane jest przekazać ją właściwej osobie. Kandydat, który nie został wybrany, zostanie o tym fakcie poinformowany przez CEiPM.U w a g a


W związku z faktem, że w każdym z krajów, z którymi podpisano umowy bilateralne o zatrudnieniu występują zróżnicowane procedury, warunki zatrudnienia wynikające z różnych przepisów w tym zakresie, obowiązują różne rodzaje formularzy dla kandydatów na zatrudnienie.

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012