OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLEZajęcia prowadzi dyrektor CEiPM Marek Obrębski.
 
27 listopada odbyło się w Olsztynie seminarium pt. "Poradnictwo i doradztwo zawodowe w szkole".

Zorganizowało je olsztyńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  i skierowało do szkolnych doradców zawodowych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy CEiPM OHP, W-M ODN oraz doradcy zawodowi zajmujący się poradnictwem zawodowym w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery, a także doradcy, którzy nie otrzymali grantów na tworzenie SzOK. W trakcie spotkania omówiono idę systemu doradztwa zawodowego w placówce oświatowej oraz wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Najciekawszą częścią seminarium okazała się wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami, w trakcie której uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, metodami pracy usprawniającymi proces poradnictwa zawodowego. Pojawiła się idea organizacji cyklicznych tego typu spotkań dla doradców zawodowych. Osoby biorące udział w seminarium otrzymały materiały metodyczne pomocne w pracy z młodzieżą. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu "Platforma Programowa OHP dla Szkoły".drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012