OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

NOWY OSZ W DĘBICY


Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa, Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Mariusz Kawa, Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Magdalena Andrzejak-Klecha   oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie Bogusława Gubernat.

 

Oficjalne otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dębicy odbyło się 6 sierpnia.

Jednostka powstała w efekcie realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także na podstawie  porozumienia zawartego pomiędzy Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP w Rzeszowie a samorządem terytorialnym.

Uroczystego otwarcia nowej jednostki OHP, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonali: Wojewódzki Komendant Magdalena Andrzejak-Klecha, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Mariusz Kawa, Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki oraz Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa. Ponadto w uroczystości wzięli także udział m.in.: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ryszard Telega, dyrektor Wydziału Edukacji Barbara Pelczar Białek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Małgorzata Kędzior, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy Małgorzata Gargas, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie Bogusława Gubernat, dyrektor ZSZ Nr 1 Bożena Zielińska, prezes zarządu Stowarzyszenia „Dębicki Klub Biznesu” Zbigniew Nosal, właściciel cukierni i Starszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy Janusz Wiktor, kierownik Internatu ZSZ Nr 1 w Dębicy Anna Nylec oraz pracownicy Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślili potrzebę tworzenia nowych jednostek działających na rzecz młodych ludzi oraz wyrazili chęć dalszej współpracy w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.

Zaproszeni goście.

 

Podczas spotkania specjalista ds. szkoleń Mirosława Bukała przybliżyła podstawowe założenia ogólnopolskiego projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy" oraz omówiła zasady funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Zawodowego, którego głównym zadaniem będzie organizacja szkoleń zawodowych mających na celu m.in. umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podnoszenie i uzupełnienie posiadanych kwalifikacji, zwiększenie aktywności zawodowej oraz szans na zatrudnienie. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012