OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

NASZ DZIENNIK (04-05.11.2006)


Kara czy szansa dla trudnej młodzieży?


Jednym z pomysłów na poprawę sytuacji wychowawczej mają być ośrodki dla szczególnie trudnej młodzieży. Czy oddzielenie uczniów z poważnymi problemami z nauką i zachowaniem od tych poprawnych może się sprawdzić? Czy to forma kary i izolacji, czy też szansa na korektę zachowań, uzupełnienie braków w edukacji, nadgonienie straconego czasu, w rezultacie na powrót do społeczeństwa? Okazuje się, że nie są to rozważania czysto teoretyczne. Ośrodki szkolno-wychowawcze dla trudnej młodzieży istnieją w Polsce od lat. Działają w ramach Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Jednym z nich jest Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim. Uczniowie tzw. trudni ubiegają się o to, by się tam dostać. Nie dla wszystkich jednak wystarcza miejsc. Chodzą słuchy, że między rodzicami krąży „społeczna lista” starających się o miejsce w ośrodku. (...)

 

Brama wjazdowa do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu – Maryninie jest przyjaźnie otwarta na oścież. Tuż za nią grupa młodzieży pod kierunkiem instruktorki pracuje przy trawniku. Uczniowie, którzy wybrali specjalność kształcenia ogrodnik-konserwator zieleni, mają możliwość praktycznej nauki zawodu. Pracy dla nich nie zabraknie, bo ośrodek znajduje się na terenie dawnej jednostki wojskowe: budynki szkoły, internatu, warsztatów rozsiane są na powierzchni 9 hektarów, z czego zdecydowana większość to teren pokryty zielenią. (...)

 

Naszych wychowanków nazywamy „uczniami z ostatnich ławek”. Zanim trafili do nas, doświadczyli niepowodzeń szkolnych, nie mieli możliwości ukończenia szkół powszechnych, a w związku z tym – także szans na w miarę normalną przyszłość – mówi Bogdan Kotowski. – Jest to młodzież odrzucona przez swe środowiska: rodzinę, szkołę, niektórzy zdążyli wejść w konflikt z prawem albo też pochodzą z trudnych środowisk, z rodzin, w których panują bezrobocie, ubóstwo, do tego dochodzą często problemy z alkoholem. (...)

 

– Porażki zdarzają się i u nas, ale są to pojedyncze przypadki. Więcej mamy sukcesów – przyznaje kierownik ośrodka. Jest to efekt stworzenia jednolitego frontu wychowawczego z nauczycielami i rodzicami oraz wspomagającymi nas instytucjami, m.in. strukturami OHP w Polsce i Lubelskim Wojewódzkim Komendantem OHP, Ośrodkiem Kuratorskim przy sądzie rejonowym, policją.

 

W ośrodku młodzież może kontynuować naukę w gimnazjum i szkole zawodowej. – Na grono pedagogiczne składają się najlepsi nauczyciele z radzyńskich szkół, bo w naszej szkole potrzebna jest – obok wiedzy merytorycznej i doświadczenia pedagogicznego – anielska cierpliwość – tłumaczy Bogdan Kotowski. – Zasada jest prosta: uczeń nie musi wszystkiego umieć, ale musi być na zajęciach, bo nieobecni nie mają racji. „Jeśli będziesz niewykształcony, nikt się tobą nie zainteresuje – nie będzie się nad tobą litował i cię niańczył. Po prostu nie znajdziesz nigdzie pracy” – tłumaczę młodzieży. (...)

 

Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają nie tylko naukę i przygotowanie zawodowe. Stwarzają również odpowiednie warunki do tego, by skutecznie chronić młodzież przed demoralizacją. Służą temu różnorakie działania opiekuńcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne. Wiele z nich odbywa się po zajęciach szkolnych, warsztatowych. (...)

 

Przez 12 lat istnienia ośrodka zdobyło w nim wykształcenie ok. 1000 osób. – Z wieloma utrzymujemy kontakt, obserwujemy ich dalsze losy, co ułatwia Klub Absolwenta. W czasie wakacji niektórzy przyjeżdżają do ośrodka, wspominają – opowiada Bogdan Kotowski. – Kiedyś usłyszałem, jak mówili między sobą: „Ale tu było fajnie”.

 

Anna Wasak

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012