OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

TARGI EDUKACYJNE W TARNOWIEVI Miejskie Targi Edukacyjne łącznie odwiedziło blisko 4000 zainteresowanych osób.

 

W dniach 2-3 kwietnia w tarnowskim OHP po raz szósty zorganizowano Miejskie Targi Edukacyjne.

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: tarnowskie jednostki OHP - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP oraz Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Tarnowa. Uroczystego otwarcia targów dokonał wiceprezydent Tarnowa Henryk Słomka-Narożański w towarzystwie dyrektora Wydziału Edukacji UM Stanisława Świerczka oraz dyrektora CEiPM OHP Adama Potempy. Swoją obecnością targi zaszczyciła także wiceprezydent Tarnowa Dorota Skrzyniarz.

Na targach zaprezentowały się 22 tarnowskie szkoły. Oprócz oferty kierunków kształcenia szkoły przedstawiły także wieloletnią tradycję, bazę i możliwości interesującego, twórczego spędzania czasu, poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja OHP, w tym: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP oraz Hufca Pracy 6-23. Doradcy Zawodowi MCIZ oraz liderzy Klubów Pracy CEiPM OHP w Tarnowie przeprowadzili warsztaty pn. „Jak wybrać zawód”, „Gimnazjalisto planuj przyszłość już dziś” oraz „Poznajemy zawody”. Nie zabrakło także przedstawicieli placówek działających na rzecz młodzieży, w tym: Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, przy których gimnazjaliści mogli skorzystać z indywidualnych porad zawodowych.
 

Uroczyste otwarcie Targów. Od prawej: dyrektor Wydziału Edukacji UM Tarnowa, Stanisław Świerczek, wiceprezydent Tarnowa Henryk Słomka-Narożański oraz dyrektor CEiPM OHP Adam Potempa.

 

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012