OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCHSzkolenie dla opiekunów wycieczek odbywało się w sali konferencyjnej Opolskiej WK.

 

7 i 8 grudnia 20-osobowa grupa kadry wychowawczej z jednostek organizacyjnych Opolskiej WK OHP uczestniczyła w kursie opiekunów wycieczek szkolnych.

Druga tura szkolenia prowadzonego przez specjalistów Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, dla kolejnych dwudziestu osób odbędzie się w dniach 14-15 grudnia.

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki, czego pochodną formą są wycieczki krajoznawczo-turystyczne jest precyzyjnie określone w stosownych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. Jednym z wymogów tych dokumentów jest posiadanie przez osoby kierujące wycieczką specjalnych uprawnień kierownika (opiekuna) wycieczek szkolnych. Uprawnienia takie można uzyskać w ramach specjalistycznych kursów organizowanych przez upoważnione przez właściwego Kuratora oświaty, instytucje szkoleniowe.

Jednostki organizacyjne Opolskiej WK OHP z roku na rok zwiększają liczbę organizowanych wycieczek, a kadry posiadającej odpowiednie uprawnienia było dotychczas niewiele. Stąd na wyraźne zapotrzebowanie komendantów hufców Wojewódzka Komenda, w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu, taki kurs zorganizowała.

 

W pierwszej turze kursu uczestniczyło 20 wychowawców.

 

W ramach szkolenia jego uczestnicy poznają dokładnie zasady organizowania wycieczek, ich finansowania i dokumentowania. Równie ważną kwestią są też obowiązujące organizatorów i uczestników wycieczek zasady bezpieczeństwa, różne dla wycieczek autokarowych, rowerowych i pieszych. Inne zasady obowiązują przy wycieczkach w miastach, a inne np. w górach, czy akwenach. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma stosowny dokument potwierdzający uczestnictwo w nim i uzyskanie wymaganych uprawnień.


drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012