OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

BARLINEK: „DOBRY START”

 

Otwarcia Targów Edukacji i Pracy dokonała zastępca dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Szczecinie Joanna Głogowska.

 

21 października w Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Barlinku odbyły się Targi Edukacji i Pracy.

Przedsięwzięcie zorganizowała Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ze Szczecinie w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczystego otwarcia targów dokonała zastępca dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Joanna Głogowska. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Barlinek Zygmunt Siarkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zieliński, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i jednocześnie dyrektor Centrum Edukacyjnego Ryszard Syroka oraz kpt. Grzegorz Karzyszka z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim. Przy organizacji targów czynny udział wzięli pracownicy jednostek projektowych Patrycja Kowalska z Punktu Pośrednictwa Pracy w Myśliborzu, Maria Szatkowska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębnie oraz Magdalena Kowalczyk z Młodzieżowego Biura Pracy w Barlinku.

 

Uczestnicy targów.

 

W trakcie imprezy młodzież miała możliwość wzięcia udziału w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym MCK Marią Szatkowską. Tematem przewodnim zajęć był projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz pomoc doradcy zawodowego w wyborze szkoły oraz zawodu. W trakcie targów zorganizowano również warsztaty z przedstawicielem Centrum Informacji Młodzieżowej dotyczące możliwości podejmowania inicjatyw przez młodzież i udziału w różnych projektach.

Głównym celem Targów Edukacji i Pracy było przedstawienie młodzieży uczącej się oraz osobom poszukującym pracy ofert usług edukacyjnych, doradztwa zawodowego, ofert zatrudnienia, a także umożliwienie zainteresowanej młodzieży bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Wśród wystawców były, m.in.: Agencja Pracy Tymczasowej „Adecco Poland” z Gorzowa Wielkopolskiego, „Start People”, „Promedica 24” oddział w Barlinku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2, przedstawiciele Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Drogeria „Natura” w Barlinku, Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu, myśliborski oddział Północnej Izby Gospodarczej, Fundacja „Talent – Promocja – Postęp”, Centrum Edukacji „Dydaktyka”, Centrum Edukacji Społecznej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim, Młodzieżowe Biuro Pracy w Barlinku, Punkt Pośrednictwa Pracy z Myśliborza oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z Dębna.

 

W targach wzięło udział około 200 osób.

 

W imprezie wzięło udział około 200 osób, a przedstawionych zostało łącznie 121 ofert pracy. Osoby zainteresowane kontynuacją nauki pozyskały informacje na temat zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych.
 

 

Warsztaty z przedstawicielem Centrum Informacji Młodzieżowej.

 

   

 

Zajęcia z doradcą zawodowym MCK w Dębnie Marią Szatkowską.

 


 

    
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012