OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA


Uczestnicy podczas ćwiczenia zatytułowanego „Mój obraz” diagnozującego i pobudzającego postawy kreatywne.

 

Doradczyni zawodowa z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Pszowie (Śląska WK OHP) przeprowadziła 16 lipca zajęcia dla beneficjentów ogólnopolskiego projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Warsztaty pn. „Chcę być kreatywny. Techniki twórczego myślenia” zostały zrealizowane w ramach akcji „Lato z OHP” i stanowiły jedno z wielu przedsięwzięć zaplanowanych w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pszowie na okres tegorocznych wakacji.

Uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat cech, którymi charakteryzują się osoby kreatywne, omówili kwestie elastyczności myślenia, otwartości na uczucia i emocje, ciekawości świata, niekonwencjonalności i gotowości do łamania stereotypów oraz zapoznali się z czynnikami, które stymulują kreatywność. Prowadząca przedstawiła wybrane techniki twórczego myślenia, m.in. mind mapping (mapy umysłu), burzę mózgów, skrzynkę morfologiczną. Poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach pn. „Do czego służy ten przedmiot?” oraz „Mój obraz” beneficjenci pracowali nad pojęciem blokad psychicznych, tj. deficytu wiary w siebie, przesadnego lęku przed krytyką i nieznanym, niedoboru pozytywnych odczuć.

Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat roli osób trzecich w kształtowaniu postawy twórczej i wpływie innych na realizację pomysłów. W zajęciach wykorzystano m.in. materiały dydaktyczne związane z ogólnopolskim projektem „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.