OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

PIERWSZE KROKI NA RYNKU PRACY

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wieruszowie (Łódzka WK OHP) rozpoczęło realizację autorskiego programu pn. „Stawiam pierwsze kroki na rynku pracy”.


POSZUKUJĄ PRACOWNIKÓW OCHRONY

Po raz kolejny w ramach akcji „Lato z OHP” w MCK w Przeworsku (Podkarpacka WK OHP) odbyła się 24 lipca giełda pracy, podczas której poszukiwano pracowników ochrony.


O PROJEKCIE W GOSTYNIU

PPP w Gostyniu (Wielkopolska WK OHP) przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy zorganizował 24 lipca spotkanie rekrutacyjne dla przyszłych beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy”.


POZNAWANIE SIEBIE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Przeworsku (Podkarpacka WK OHP) odbyły się 24 lipca kolejne zajęcia, w których aktywnie uczestniczyła lokalna młodzież.


GIEŁDA PRACY W BRZEGU

W sali szkoleniowej Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu (Opolska WK OHP) odbyło się 24 lipca spotkanie kandydatów na stanowisko operatora maszyn szwalniczych.


LATO W PLESZEWSKIM CENTRUM

W ramach akcji „Lato 2014” Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie współorganizuje wypoczynek oraz obozy dla grup młodzieżowych.


SZKOLENIE I WYPOCZYNEK

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy (Dolnośląska WK OHP) zorganizowało obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Łazach.

 

  
 

 
   
 
 

 
 

    

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012