OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

LIST KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP
Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015Tradycyjnie 1 września w Ochotniczych Hufcach Pracy rozpoczyna  naukę i przygotowanie zawodowe kolejny rocznik młodych osób, które  postanowiły związać swój los z naszą instytucją. W OHP przez najbliższe lata będą uzupełniać wykształcenie i zdobywać zawód oraz umiejętności z zakresu funkcjonowania na rynku pracy. Będą również miały możliwości rozwoju swoich zainteresowań i zdolności, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego czy też spotkania się z kolegami z zagranicy podczas wzajemnych wymian młodzieży.


Drodzy Uczestnicy OHP!

Niech nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele sukcesów, a nauka i osiągane cele dostarczą wiele satysfakcji i inspiracji do dalszej pracy. Niech te miesiące pobytu w OHP będą dla Was czasem dobrze spożytkowanym, który otworzy przed Wami nowe perspektywy i pozwoli urzeczywistnić kolejne ambitne zamierzenia oraz zrealizować często niełatwe przedsięwzięcia.

Wyjątkowo serdecznie witam uczestników pierwszego rocznika. Zapewniam Was, że dokonaliście mądrego i odpowiedzialnego wyboru przychodząc do OHP. Współczesny rynek pracy czeka na specjalistów, więc solidne wykształcenie zawodowe połączone z wiedzą ogólną będzie gwarancją atrakcyjnej pracy w przyszłości. Znajdziecie tutaj, podobnie jak Wasi starsi koledzy, sprzymierzeńców w realizacji swoich planów życiowych.


Szanowni Wychowawcy.
Początek roku szkolnego to zawsze dobra okazja do określenia przez uczniów, nauczycieli i rodziców swoich oczekiwań i aspiracji. W Ochotniczych Hufcach Pracy dążymy do tego, aby stworzyć młodym ludziom, których mocno dotknęły różne problemy życiowe, takie same szanse, jakie mają ich  rówieśnicy. Głęboko wierzę, że Wasza odpowiedzialność, zaangażowanie i otwartość  nauczy młodzież z OHP skutecznego rozwiązywania problemów i wykorzystywania nowych możliwości nauki oraz pracy.

Tegoroczny wrzesień to również początek realizacji przez Ochotnicze Hufce Pracy dwóch unijnych projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży” – programu wsparcia dla niepracujących i nieuczących się osób w wieku 15-25 lat. To przedsięwzięcie będące dużym wyzwaniem dla OHP. Dzięki tym projektom, z których jeden nosi nazwę „Równi na rynku pracy”, a drugi „Pomysł na siebie”, ich młodzi beneficjenci będą nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, przejdą szkolenia zawodowe, wezmą udział w różnego rodzaju kursach, odbędą staże, w czasie których otrzymają stypendia. W efekcie – podniosą kwalifikacje, kompetencje i samoocenę, rozwiną przedsiębiorczość, nabędą doświadczenia zawodowego lub wyrównają braki w nauce. Powrócą do szkoły albo znajdą zatrudnienie. Te dwa projekty są wymagającym sprawdzianem wiedzy i umiejętności organizacyjnych wszystkich pracowników OHP.


Życzę Państwu, aby ten nowy rok szkolny przebiegał zawsze w atmosferze stabilności, pewności jutra i  zapewnił poczucie bezpieczeństwa zarówno Wam, jak i uczestnikom. Obfitował w twórcze pomysły oraz pozwolił zrealizować wszystkie odpowiedzialne zadania związane z udzielaniem im pomocy i kształtowaniem ich charakterów. 


Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy
Marian Najdychor

 

  
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

    

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012