OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

SŁUPSK: NOWY OŚRODEK SZKOLENIA


Uroczyste przecięcie wstęgi, od lewej: Starosta Słupski Sławomir Ziemianowicz, Wojewódzki Komendant OHP Renata Karpisiak-Rokicka, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski.

 

1 października odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Słupsku, utworzonego w ramach projektu „OHP jako realizator usług pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powstanie nowej jednostki było możliwe także dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w Gdańsku a Starostwem Powiatowym w Słupsku. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży.

Uroczystość rozpoczęto od przybliżenia zaproszonym gościom głównych założeń projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, czego dokonała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Danuta Skutecka. Następnie główne cele oraz zakres działań OSZ, a także kryteria uczestnictwa w projekcie przedstawiła Urszula Papoń, specjalista ds. szkoleń w słupskim Ośrodku, szczególnie podkreślając, iż nowo utworzona jednostka będzie realizować usługi szkoleniowe przede wszystkim na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym w celu wyrównania jej szans na rynku pracy. Symbolicznego otwarcia Ośrodka, które nastąpiło poprzez przecięcie wstęgi, dokonali: Wojewódzki Komendant OHP Renata Karpisiak-Rokicka, Starosta Słupski Sławomir Ziemianowicz oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski.

 

Zaproszeni goście podczas uroczystego otwarcia OSZ Słupsk, od lewej: wiceprezes ZDZ Lucyna Osińska, dyrektor ODR Zdzisław Kołodziejski, członek Zarządu Czesław Elzanowski, Wojewódzki Komendant OHP Renata Karpisiak-Rokicka, Starosta Sławomir Ziemianowicz oraz dyrektor PCPR Urszula Dąbrowska.

 

Podczas uroczystości Komendant Renata Karpisiak-Rokicka złożyła podziękowania na ręce starosty, którego zaangażowanie przyczyniło się do utworzenia nowej jednostki. Zwróciła również uwagę, iż dzięki utworzeniu OSZ jeszcze większa grupa młodzieży będzie miała możliwość korzystania z profesjonalnego wsparcia w zakresie poruszaniu się po rynku pracy. Głos zabierali również starosta Sławomir Ziemianowicz oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski, którzy wyrazili uznanie dla wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji młodzieży i zapobieganie jej bezrobociu.

W gronie zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się również: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Dąbrowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Janusz Chałubiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Violetta Karwalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Waldemar Matynia, wiceprezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego Lucyna Osińska, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego Katarzyna Maruszak, dyrektor Ośrodka Rolniczego w Strzelinie Zdzisław Kołodziejski oraz komendanci ze słupskich środowiskowych hufców pracy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012