OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

POZNAŃ: RADA PROGRAMOWA


Za stołem prezydialnym od lewej: Przewodniczący Rady wicewojewoda Przemysław Pacia, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Zdzisław Dębowski oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

W Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu odbyło się 21 maja posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy.

Tematem przewodnim była „Analiza działalności Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie rynku pracy”. Podczas spotkania wprowadzono zmiany w składzie Rady Programowej oraz podjęto uchwałę dotyczącą działań OHP na rynku pracy.

W spotkaniu, prowadzonym przez Przewodniczącego Rady Wicewojewodę Województwa Wielkopolskiego Przemysława Pacię oraz wiceprzewodniczącego zastępcę Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, wzięli udział: Naczelnik Wydziału Prewencji, przedstawiciele OHP, kurator Sądu Okręgowego w Poznaniu, dyrektor Szkół Edukacja „Lubasz”, prezes ZW ZMW, burmistrzowie oraz radni.

Na początku zabrał głos zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Zdzisław Dębowski. Analizy działalności WWK OHP w zakresie rynku pracy dokonała specjalista ds. rynku pracy Katarzyna Rajca-Bieniaszewska, która przedstawiła charakterystykę działalności centrów edukacji i pracy młodzieży, klubów pracy, młodzieżowych biur pracy, młodzieżowych centrów kariery i mobilnych centrów informacji zawodowej oraz wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2013 roku. Z kolei koordynator Zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Agnieszka Wolińska zaprezentowała postępy w realizacji projektów systemowych. Omówiła rezultaty ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w pierwszym kwartale 2013 roku, a także zaprezentowała osiągnięcia jednostek projektowych ośrodków szkolenia zawodowego, punktów pośrednictwa pracy, młodzieżowych centrów kariery. Głównych tematem prezentacji była efektywność przeprowadzonych szkoleń i form wsparcia, jakie zostają udzielane beneficjentom projektu.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat form zatrudnienia uczestników OHP oraz beneficjentów. Podjęto również temat możliwości kształcenia zawodowego w świetle zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Członkowie Rady Programowej pozytywnie ocenili wkład Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w działania na rynku pracy, jak również zadeklarowali wsparcie oraz wspólne działania.

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012