OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

POMÓC NIEPEŁNOSPRAWNYM


Pośrednik parcy omawia z uczestnikami zajęć sposoby poszukiwania zatrudnienia.

 

W ramach współpracy Punktu Pośrednictwa Pracy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie zorganizowano 22 października spotkanie pośrednika pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Osoby niepełnosprawne chcące pracować zawodowo muszą pokonywać wiele barier szukając zatrudnienia. Znaczną przeszkodą w dostępie niepełnosprawnych do pracy jest brak wiedzy na temat zasad i funkcjonowania rynku pracy. Spotkanie w Kolnie miało na celu omówienie podstawowych mechanizmów panujących na rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych i barier, jakie muszą pokonywać osoby niepełnosprawne chcąc wejść na rynek pracy. Uczestnicy spotkania żywo dyskutowali na temat wartości pracy w życiu każdego z nich i aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach dotyczących pracy i rynku pracy.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012