OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

Szanowni Państwo
Drodzy Uczniowie
Wielebni Księża Duszpasterze


Minął kolejny rok nauki i pracy, czas na podsumowania i oceny. To doskonała okazja, aby podziękować zarówno nauczycielom, jak i uczniom za rzetelność i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę.

Szanowni Nauczyciele.

Słowa podziękowań kieruję do Państwa za przekazaną młodym ludziom wiedzę, rozwinięcie ich zainteresowań i pasji, wspieranie ich w rozwoju. To dzięki Państwa wytrwałości i konsekwencji uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy zdobyli nie tylko określone umiejętności i zasób wiedzy, ale także poznali wrażliwość na nieprzemijające wartości dobra, prawdy i piękna, nauczyli się solidarności i społecznego zaangażowania. Dziękuję, że wiernie stoicie na straży tych wartości i z wielką troską podejmujecie odpowiedzialność za przyszłość naszej Ojczyzny. Bez tej ofiarnej pracy nie byłoby wielu sukcesów uczestników OHP. Za to dzisiaj proszę przyjąć serdeczne podziękowania. Niech miesiące letniego urlopu będą dla Państwa czasem dobrego i udanego odpoczynku, który pozwoli na odnowienie sił przed nowym rokiem szkolnym.

Drodzy Uczestnicy.

Zdecydowana większość z Was dobrze wykorzystała szanse, które stworzyły Ochotnicze Hufce Pracy w mijającym roku szkolnym. Nasi nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy robili wszystko, aby stworzyć Wam jak najlepsze warunki do rozwoju. Równocześnie jednak zdaję sobie sprawę jak wiele wysiłku i żmudnej nieraz pracy Wy sami musieliście włożyć w naukę. Gratuluję zdobytej wiedzy i umiejętności, jak również osiągniętych sukcesów. Szanuję zaangażowanie i aktywność. Cieszy mnie też Wasza otwartość, ciekawość świata i entuzjazm.

Część z Was wróci do nas po wakacjach, aby kontynuować naukę i uczyć się zawodu. Czekamy na Was. Inni z uczestników zakończyli pewien etap życia, odchodzą od nas nie tylko ze świadectwami ukończenia szkoły, ale i z odpowiednimi kompetencjami zawodowymi oraz zaopatrzeni w wiedzę na temat współczesnego rynku pracy. Życzę im wielu sukcesów i osiągnięć.

Pragnę także podziękować Rodzicom naszych uczestników. Zapewniam, że w OHP bardzo sobie cenimy Państwa wsparcie i troskę o ich harmonijny rozwój - emocjonalny, intelektualny i społeczny. Partnerska współpraca rodziców i naszej instytucji jest niezwykle ważna dla jakości kształcenia i wychowania młodzieży. Gratuluję osiągnięć edukacyjnych Waszych dzieci.

Wyrazy wdzięczności za trud całorocznej pracy należą się również Krajowemu Duszpasterzowi OHP Ks. Prałatowi Jarosławowi Sroce, jak i Duszpasterzom wojewódzkich komend i innym kapłanom na co dzień współpracującym z młodzieżą OHP. Za ich troskę o dojrzałą postawę chrześcijańską naszej młodzieży, zrozumienie jej potrzeb, wspieranie w duchowym, fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym rozwoju przekazuję wszystkim Duszpasterzom OHP słowa wielkiego uznania.

Wszystkim Państwu, Uczniom i ich Rodzicom życzę wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, nabrania sił do podjęcia wyzwań i zadań w nowym roku szkolnym.Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy
Marek Surmacz

 

 

 

 
 


 
 
 


  
 
                

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012