OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY OHPMłodzieżowe Biura Pracy OHP działają przy Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. MBP działają przez cały rok i przez cały rok można się do nich zgłaszać po oferty zatrudnienia. Zainteresowanych zapraszamy do poszczególnych MBP OHP (najbliższych miejsca zamieszkania) na terenie kraju, w stałych godzinach pracy 7.45 – 15.45. Adresy centrów, młodzieżowych biur i ich filii znajdują się na naszej stronie w folderze Informacje adresowe.


 W Y M A G A N I AOd kandydatów chcących zarejestrować się w Młodzieżowym Biurze Pracy
wymagane są:

- ukończony 15. rok życia
- ważna legitymacja szkolna, studencka bądź dowód osobisty,
- numer PESEL,
- w przypadku osób niepełnoletnich – zezwolenie rodzica lub opiekuna na podjęcie pracy.


Kandydat musi zgłosić się osobiście i wypełnić ankietę rejestracyjną. 
 
Każda osoba zarejestrowana w Biurze powinna odbyć rozmowę z pośrednikiem pracy w celu rozpoznania jej oczekiwań oraz dopasowania odpowiedniej oferty pracy. Zainteresowany otrzymuje skierowanie do pracodawcy. Ponadto osoba wymagająca większego wsparcia i ukierunkowania swoich działań może zostać skierowana do innej komórki organizacyjnej OHP np. klubu pracy, młodzieżowego centrum kariery, mobilnego centrum informacji zawodowej. Gdzie zostanie objęta indywidualnym lub grupowym poradnictwem zawodowym, lepiej przygotuje się do poszukiwania pracy a tym samym zwiększy swoje szanse na zatrudnienie.

MBP prowadzi też wobec swoich Klientów działalność informacyjną o miejscach i źródłach poszukiwania pracy: prasie, stronach internetowych i portalach związanych z pracą oraz innych instytucjach zajmujących się tematyką zatrudnienia, prowadzących pośrednictwo pracy.  

W siedzibie MBP można również skorzystać z komputera z dostępem do Internetu, poczty elektronicznej, kiosków multimedialnych, ogłoszeń dostępnych na tablicach, publikacji i informatorów związanych z tematyką rynku pracy. 


Wszystkie usługi Młodzieżowego Biura Pracy prowadzone są bezpłatnie.
WYMAGANIA SZCZEGÓLNE PRACODAWCÓW


Do niektórych prac wymagane są również książeczka zdrowia sanepidu lub zaświadczenie o niekaralności.


Książeczka zdrowia sanepidu
Książeczka zdrowia sanepidu wymagana jest do pracy w miejscach, w których pracownik styka się z żywnością lub opiekuje się małymi dziećmi. Książeczkę taką wyrabia się w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Badanie kosztuje 100-120 zł. Na wydanie książeczki czeka się 7-10 dni.


Zaświadczenie o niekaralności
Wydają je punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego przy sądach okręgowych. Wydanie wniosku kosztuje 50 zł. Więcej informacji pod numerem (22) 51-88-200 lub na stronie internetowej
http://www.ms.gov.pl/krk/krk.shtml


OFERTY PRACY

drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012