OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY
 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Licytacje Kontakt

BARLINEK ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIEPrzyszłe beneficjentki projektu w trakcie wypełniania ankiet.

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku rozpoczął rekrutację do II edycji  projektu „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie – Rozwój”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który potrwa do końca grudnia 2009 roku. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa młodzieży  zagrożonej wykluczeniem społecznym, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. W projekcie będą brały udział dwie grupy młodzieży, pierwsza w wieku 16-17 lat zaniedbująca obowiązki szkolne, druga w wieku 18-24 lata niepracująca i nieucząca się, wymagająca wsparcia w zakresie edukacji zawodowej oraz pośrednictwa pracy. W ramach projektu młodzież będzie mogła: wziąć udział w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem, czy specjalistą ds. profilaktyki zdrowia i zachowań patologicznych, odbyć kurs językowy, komputerowy, prawa jazdy, a także kurs zawodowy. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma bezpłatny posiłek podczas nauki oraz zwrot kosztów podróży. Warto podkreślić, iż udział każdego uczestnika projektu jest bezpłatny.

 


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


drukuj stronę

KOMENDA GŁÓWNA
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
tel. 22 862-64-36, 578-47-01/02
fax 22 578-47-47
e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl


BIP


Informacje o OHP
Gwarancje dla młodzieży
Programy i projekty UE
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę przygotowuje Zespół prasowy KG OHP. Copyright 2012