Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy wspiera i kierunkuje klienta w dokonywaniu przez niego wyborów edukacyjno-zawodowych.  Odbywa się on poprzez wykorzystanie narzędzi i metod wspomagających rozpoznanie przez klienta swoich predyspozycji, zainteresowań, lepszego zrozumienia siebie w odniesieniu do środowiska pracy. Dokonanie wyboru zawodu umożliwia kolejny krok, jakim jest zaplanowanie przebiegu ścieżki edukacyjno-zawodowej, uwzględniającej uwarunkowania i możliwości rynku pracy.

Doradztwo zawodowe to jedna z najistotniejszych form wsparcia rozwoju zawodowego, jakiej udzielają Ochotnicze Hufce Pracy osobom wieku 15-25 lat, w szczególności uczestnikom (podopiecznym i absolwentom) jednostek opiekuńczo - wychowawczych OHP i absolwentom tych jednostek. Do doradcy zawodowego OHP mogą się również zgłosić młodzi ludzie ze środowisk lokalnych, posiadający trudniejsze warunki startu w dorosłe życie, z powodu deficytów środowiskowych.

Polega na odpowiednim zdiagnozowaniu potencjału edukacyjno – zawodowego klienta, rozpoznaniu jego potrzeb w tej kwestii, a następnie - za pomocą procesu korekcyjno - kompensacyjnego, pomocy w dokonaniu przez klienta wyboru przyszłego zawodu, bądź kierunku kształcenia oraz dalszym wspieraniu klienta na drodze do osiągnięcia przez niego zamierzonych celów. 

Doradztwo zawodowe w OHP zaplanowane jest jako proces wsparcia klienta w budowaniu jego kariery edukacyjno - zawodowej oraz w tranzycji pomiędzy etapem edukacji a pracy. Podopieczni jednostek opiekuńczo - wychowawczych są objęci dedykowanym "Programem wsparcia rozwoju zawodowego uczestników i absolwentów OHP". Obejmuje on pracę doradczą z klientem od momentu rekrutacji do jednostki opiekuńczo- wychowawczej aż po okres, kiedy zostaje absolwentem OHP 

career counseling activities

Doradztwo zawodowe w OHP realizowane jest za poprzez 5 rodzajów usług:

 • indywidualne porady zawodowe 
 • grupowe porady zawodowe, 
 • indywidualne informacje zawodowe,  
 • grupowe informacje zawodowe 
 • porady zawodowe na odległość (telefonicznie, bądź on-line).

Usługę doradztwa zawodowego realizują Mobilne Centra Informacji Zawodowej (MCIZ - w formie stacjonarnej i wyjazdowej) i Młodzieżowe Centra Kariery (MCK - w formie stacjonarnej). 

Doradcy zawodowi w pracy z klientem używają wystandaryzowanych metod i technik pracy, m.in. takich jak Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ), Narzędzia do badania kompetencji (NBK) czy Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla młodzieży (IPK).


Etapy doradztwa zawodowego to:

 • analiza potrzeb zawodowo - edukacyjnych,
 • diagnoza predyspozycji indywidualnych i zawodowych,
 • zaplanowanie ścieżki zawodowej w oparciu zarówno o potrzeby młodego człowieka, jak i 
  możliwości rynku pracy,
 • kształtowanie postawy aktywnej, pozytywnie nastawionej do pracy, zmotywowanej do
  podejmowania działań na rzecz realizacji zawodowej, osobistego i społecznego rozwoju,
 • nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Doradztwo zawodowe realizowane jest w oparciu o istotne zasady, m.in.: 

 • dostępności - obok uczestników OHP oraz absolwentów OHP, do jednostek pionu rozwoju
  zawodowego mogą się również zgłosić młodzi ludzie, którzy potrzebują szczególnego
  wsparcia;
 • równości - oznacza dostęp do usług bez względu na płeć, miejsce zamieszkania,
  pochodzenie społeczne, wyznanie, itp.;
 • dobrowolności - oznacza możliwość korzystania z usług przez klientów, którzy
  dobrowolnie i świadomie wybrali tę formę pomocy;
 • swobodnego wyboru - oznacza, że klient jest aktywnym podmiotem planującym własny
  rozwój zawodowy w zakresie wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, a doradca zawodowy
  motywuje go do współdziałania;
 • obiektywizmu i tolerancji - oznacza okazywanie przez doradcę zawodowego szacunku dla
  wartości, niezależności poglądów, indywidualności i godności klienta;
 • elastyczności - oznacza gotowość doradcy zawodowego do otwartości na propozycje i 
  innowacje służące doskonaleniu jakości usług;
 • poufności i ochrony danych osobowych - oznacza odpowiedzialność etyczną, moralną i 
  społeczną doradcy zawodowego oraz potrzebę przestrzegania tajemnicy służbowej;
 • nieodpłatnego korzystania z usługi - oznacza, że korzystający z usług OHP nie ponoszą
  kosztów za udział we wsparciu,
 • wiarygodności i rzetelności - oznacza przekazywanie przez doradcę zawodowego
  aktualnych, wiarygodnych i sprawdzonych informacji;
 • zorientowanie na klienta - oparte o faktyczne, rzeczywiste potrzeby klienta, ukierunkowane
  na realizację jego osobistych celów.

Doradztwo zawodowe jest realizowane zgodnie ze "Standardem usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP", opracowanym w 2020 r. i wprowadzonym do użytkowania Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP - opis w części informacji ogólnych.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce ochrony danych osobowych. Dowiedz się więcej.